Fjärrstyrning Åkerströms

FJÄRRSTYRNING ÅKERSTRÖMS


Instruktioner Åkerströms fjärrstyrning


  • Starta fjärrkontrollen genom att dra upp nödstoppen (BILD 1) som sitter placerad överst på baksidan
  • Aktivera systemet genom att trycka in knapp nummer 7 (BILD 2) Då ska det bli ett streck under antennsymbolen på fjärrkontrollens display. (BILD 3)
  • Om fjärrkontrollen tappar kontakten, repetera ovanstående steg efter att du tryckt ner nödstoppet.
  • OBS knappen med antennsymbolen i hytten måste vara aktiverad & kraftuttaget måste vara aktiverat för att fjärrstyrningen ska fungera. (BILD 4) Gäller endast FLX, CLX, ej Blizzard 46.