Utbildning biltransporter

UTBILDNING BILTRANSPORT


Biltransportservice & Rolfo erbjuder utbildning av personal som kör, servar eller äger ett Rolfo-fordon. Utbildningen kan utföras hos kund, i Alvesta eller på plats i en inspirerande miljö i Rolfos hemland Italien. Vi har även fabriksvisningar och presentation av produkter i Italien som kan kombineras med utbildning. 


Utbildningen är indelad i tre områden.


- Säkerhet

- Lastning & logistik

- Service & underhåll


Kontakta Oskar Isling för mer information: oskar@biltrp.se